fbpx
Izdelava pohištva

Terasa reciklaža

Lansko poletje sva sebi zgradila novo teraso, pri kateri sva uporabila les, zidake, beton, železo in steklo. Veliko materiala je recikliranega v smislu ponovne uporabe. Zidaki prihajajo iz ruševin (na žalost in grozo lastnikov) požganega kmetijskega objekta. Srčni in prijazni ljudje so nama, kljub njihovi tragediji, prijazno odstopili nekaj ostanka. Leseni tramovi prihajajo iz starega grušta, steklene stranice bivše omare pa so bile zavržene ob prenovi stanovanja. Deske, plohi in ostali les, potreben za izdelavo, je bil posekan v domačem gozdu in pripravljen na lokalni žagi.

Tukaj ni šlo za ‘stiskanje pasu’ in težnja k čim manjšim stroškom, pač pa težnja k trajnosti in zavedanju dejstva, da s takimi gradnjami lahko vsaj malenkost pripomoremo k borbi proti današnji potrošniški družbi. Gre za kohezijo med oblikovanjem in surovinami, ki smo jih imeli na voljo.

Pri načinu dela, kjer surovina ali njena oblika narekuje tudi samo obliko izdelka ali prostora, je v prvi fazi zelo pomembno, da se seznanimo s surovinami, ki so na voljo. Tudi v najinem primeru je bilo tako. Želelia sva vključiti čim več tistega, kar smo dobili iz lokalnega okolja, zato je oblika surovine ali materiala tudi močno vplivala na oblikovanje terase.

Izhod na teraso je povezan z majhnim balkonom, ki vodi v stanovanje. Povezavo sva vzpostavila z lesenimi stopnicami, ki so prej služile za vstop na podstrešje. Stopnice sva prenovila, impregnirala in toniralia ter prilagodila višinski razliki med balkonom in betonsko streho, na kateri stoji terasa. Ograjo za stopnice sva oblikovala  v enakem stilu, kot je ograja balkona in s tem vzpostavila oblikovno povezavo med obstoječim in med na novo vstavljenim elementom. Balkonska ograja je klasična železna ograja oblikovnega stila poznih 60. let. Videz in obliko smo ohranili, jo le prebrusili in na novo pobarvali in v enakem stilu dodali novo ograjo za stopnice.

Nadaljevali smo s postavitvijo zidanih kotnih stebrov. Postavila sva tri stebre, ojačane z armaturnimi palicami, ki služijo kot temelji za ograjo terase. Zidani so iz prej omenjenih zidakov, klasične pravokotne oblike. Stebri so nama tudi določili končne razdalje lesenega polnila in glede na to smo oblikovali tudi razmike med lesenimi podpornimi stebri ter postavitev stekla. Leseni stebri med zidanimi stebri so rezani iz lesenih podpornih stebrov starega strešnega grušta dimenzije 20×40 cm. Polnilo ograje je sestavljeno iz lesenih smrekovih letev, ki so vodoravno pritrjene v razmaku približno 2 cm. Ograjo sva zaključila s plohi in tako dobila širok večnamenski pult, ki ga lahko uporabljamo kot mizo, površino za zelenje ali kot sedišče.